Ajutor de deces 2021. Cati bani se dau de la stat si ce acte sunt necesare

Ajutorul de deces s-a majorat in 2020. In anul primesc ajutor de inmormantare urmatoarele persoane: asiguratii sau pensionarii (5429 lei, cu 266 lei in plus fata de 2020), membrul de familie al asiguratului / pensionarului (cu 133 lei in plus, adica 2.715 lei).

Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului:

asiguratului;

• pensionarului;

• unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Beneficiari:

In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului

Ajutorul de deces se achita unei singure persoane care poate fi, dupa caz:

• sotul supravietuitor;

• copilul;

• parintele;

• tutorele;

• curatorul;

oricare persoana care dovedeste cu acte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces, daca nu exista alta solicitare din partea persoanelor mentionate mai sus.

In cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului

Ajutorul de deces se achita asiguratului sau pensionarului al carui membru de familie a decedat.

Membru de familie, in sensul legii, poate fi:

• sotul/sotia;

• copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, copiii indiferent de varsta, aflati in intretinere, daca au devenit inapti pentru munca din cauza starii de sanatate inainte de implinirea varstei de 18 ani, respectiv 26 de ani;

• parintii si bunicii oricaruia dintre soti.

In situatia in care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru munca, in varsta de peste 18 ani, ajutorul de deces se acorda cu conditia prezentarii unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta cauza care l-a facut inapt pentru munca si data ivirii acesteia.

Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare de catre:

• casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;

• institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Actele necesare acordarii ajutorului de deces, dupa caz, sunt:

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);

• certificat de deces (original si copie);

• act de identitate al solicitantului (original si copie);

• acte de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);

dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie);

• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);

adeverinta care sa certifice ca, la data decesului, membrul de familie cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).

• adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca persoana decedata avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, dupa caz.

dovada ca membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui care solicita ajutorul de deces, dupa caz.

Dupa efectuarea platii ajutorului de deces platitorul de drepturi de asigurari sociale are obligatia de a inscrie pe verso-ul certificatului de deces original mentiunea “ACHITAT”, data, semnatura si stampila.

laur

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *