Calendar Ortodox 23 martie 2023: Ce sărbătoare este joi? Rugăciune tămăduitoare la vreme de boală și neputință

Calendar ortodox 23 martie 2023. Sfântul Mucenic Nicon este sărbătorit joi, 23 martie 2023 în calendarul creștin.

Calendar ortodox 23 martie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe Sfântul Mucenic Nicon și pe cei 199 de mucenici ai săi. Aceștia au fost martirizați prin decapitare deoarece au refuzat să se lepede de dreapta credință și să se închine idolilor.

Rugăciune tămăduitoare la vreme de boală și neputință pe care este bine să o rostești joi, 23 martie 2023!
Calendar ortodox 23 martie 2023. Sfântul Mucenic Nicon și cei 199 ucenici ai săi sunt sărbătoriți în calendarul ortodox în fiecare an la data de 23 martie.

Sfântul Nicon s-a născut în orașul Neapolis (Italia). Îmbrățișează cariera militară încă de tânăr ajungând un soldat apreciat în armata romană.

În familia sa doar mama era creștină, însă, chiar dacă l-a educat creștinește încă din copilărie, nu a reușit să îl convingă să primească Botezul.

Într-una din zile, aflându-se în pericol pe câmpul de luptă, aducându-și aminte de sfaturile mamei, și-a făcut semnul Sfintei Cruci și s-a rugat lui Dumnezeu pentru a birui, promițând că va deveni creștin

Primind ajutorul divin, și-a îndeplinit promisiunea deoarece a mers în apropierea Constantinopolului, iar în insula Hios a stat timp de șapte zile petrecând în post, în privegheri și în rugăciuni.
Aici, Dumnezeu, noaptea în vis, prin îngerul său, a poruncit sfântului să meargă în Muntele Ganos, lângă Marea Marmara, unde a primit Sfântul Botez și haina monahală, de la Teodosie, Episcopul Cizicului.

Ducând o viață curată, dedicată în întregime lui Dumnezeu, după trei ani, Teodosie l-a hirotonit episcop în locul său.

Datorită persecuțiilor, după moartea episcopului Teodosie, împreună cu ucenicii săi a plecat în muntele Tavromenei din Sicilia, crezând că aici vor fi mai în siguranță.

Însă, conducătorul Siciliei, Quintilian, a trimis soldați și au fost aduși la judecată. Condiția pentru a rămâne în viață a fost aceea de a se lepăda de dreapta credință și a se închina idolilor.

Fiindcă au refuzat au fost supuși la chinuri groaznice. Sfântul Nicon și cei 199 de ucenici ai săi au fost martirizați prin decapitare, scrie basilica.ro.

Canon de rugăciune către Sfântul Cuvios Nicon

Troparul Sfântului Cuvios Nicon, glasul al 3-lea:

Se bucură Lacedemonia având sfânta raclă a moaştelor tale, care izvorăşte izvoare de tămăduiri şi mântuieşte din nevoi pe toţi cei ce aleargă la tine cu credinţă, Părinte Nicon, Cuvioase. Pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare milă.

Cântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: Pe Faraon cel ce se purta…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Fiindu-ţi cuprins sufletul de dragostea Patriei Cereşti şi poftind frumuseţile cele de acolo şi mărirea cea stătătoare, te-ai îndepărtat pe sine de patria cea de pe pământ şi de părinţi, Sfinte Nicon, pururea pomenite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mutându-te din loc în loc, ai fugit de lucrurile cele trecătoare, lepădând avuţia cea lumească, cu mutările de loc, nesuferind, fericite, pe nici unul din cei trupeşti să-ţi ocărască bunul neam al sufletului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preamărite s-au grăit în neamurile neamurilor pentru tine, Ceea ce ai încăput în pântece pe Dumnezeu Cuvântul şi rămânând Curată, Născătoare de Dumnezeu, Marie; pentru aceea toţi te cinstim pe tine, care după Dumnezeu ne eşti nouă Ocrotitoare.

Cântarea a 3-a. Irmos: Doamne, Cel Ce ai făcut…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Alergând de la Răsărit la Apus, pe toţi i-ai aprins cu propovăduirea pocăinţei. Pentru aceasta ai aflat numire pe potriva ta, arătându-te purtător de numele pocăinţei, cuvioase.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Punând în sufletul tău, părinte, râvna Mergătorului înainte, propovăduiai mai înainte arătarea lui Hristos cea de a doua în lume şi ziceai: faceţi din inimă roade vrednice de pocăinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Bucură-te, Ceea ce Singură ai născut pe Domnul a toată lumea! Bucură-te, Ceea ce ai cauzat viaţa oamenilor! Bucură-te, Munte Umbros şi Netăiat! Bucură-te, Ceea ce eşti fără prihană, Sprijinul credincioşilor!

Irmosul:

Doamne, Cel Ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta, că Tu eşti Marginea doririlor şi credincioşilor Întărire, Unule, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 4-a. I rmos: Auzit-am, Doamne…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dorind de cunoştinţă cea adevărată, fericite, fapta ţi-ai făcut treaptă de suiş către socotinţă, lepădându-te de bârfele păgânilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Curăţindu-ţi-se mai înainte ochii inimii cu fapte Dumnezeieşti, vesteai mai înainte cele viitoare, având cuget văzător.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dăruieşte-ne nouă iertare greşelilor, ca Cel Ce eşti fără de păcat şi împacă lumea Ta, Dumnezeule, pentru rugăciunile Celei ce Te-a născut pe Tine.

Cântarea a 5-a. Irmos: Mânecând, strigăm…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Nicon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cel ce era la tine neruşinat, care era lovit cu rană de Dumnezeu trimisă, l-ai însănătoşit cu rugăciunile tale şi l-ai făcut a te cinsti pe tine.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Casă prealăudată ai ridicat Mântuitorului, făcându-te tu mai întâi casă vie şi însufleţită, sfinte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

laur